A.J. Berculo Accountants

A.J. Berculo Accountants is een dynamisch kantoor met een groeiende kring van cliënten in Midden-Nederland. Cliënten die wij met onze expertise graag ondersteunen bij het realiseren van hun doelen.

Ons kantoor in Nijkerk kent een bezetting van in totaal drie AA accountants. Onze jarenlange ervaring en de kleinschaligheid van ons kantoor in combinatie met korte communicatielijnen maken dat wij in staat zijn adequaat en snel met de benodigde vaktechnische inhoudelijkheid te reageren op de wensen en behoeften van onze relaties.

Onze cliëntenkring bestaat uit een diversiteit aan bedrijven in het midden- en kleinbedrijf, vrije beroepsuitoefenaars en particulieren.

Ter waarborging van de kwaliteit van onze werkzaamheden zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Onze visie op wat de accountant voor de ondernemer zou moeten betekenen mag blijken uit onze betrokkenheid, persoonlijke manier van werken en scherpe tariefstelling.

 

A.J. Berculo Accountants

Bezoekadres:
Pelenerf 14
3861 PR  NIJKERK

Correspondentieadres:
Postbus 1181
3860 BD  NIJKERK
033-2460980
info@berculoaccountants.nl

   A.J. Berculo Accountants is lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.
A.J. Berculo Accountants hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegezonden.
Handelsregister: 57198608.